เปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ AlertPay

alertpay คือ บัญชีธนาคารออนไลน์สำหรับคนที่มีอีเมล โดยใช้ชื่ออีเมลแทนหมายเลขบัญชี

วิธีการสมัคร
 • เข้าไปยังเว็บไซต์
 • เลือกสมัคร Account แบบ Personal (ดูรูป) สังเกตุกรอบสีแดง ในรูปที่ทำไว้ให้ดูนะ
 • เลือกประเทศเป็น Thailand **และขอให้จำไว้ว่าข้อมูลต่อจากนี้ต้องเป็นข้อมูลจริงของตัวคุณ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถนำ check ไปเบิกเงินได้- ให้เลือก Account เป็นแบบ Personal Starter กดปุ่ม Next ได้เลย
 • Contact Information ใส่ข้อมูลทั้งหมดลงไป

  - First Name ชื่อจริง เป็นภาษาอังกฤษ

  - Last Name นามสกุลจริง เป็นภาษาอังกฤษ

  - Phone ให้ใส่เลขหมายโทรศัพท์ของคุณ โดยการใส่ +66 นำหน้าและตัดเลข 0 ตัวหน้าสุดออกเช่น เดิม 086-555-6666 เป็น 066865556666

  - Address 1*** ให้ใส่ที่อยู่ของเราลงไป เป็นภาษาอังกฤษ (ดูตัวอย่างด้านล่างสุด)

  - Address 2 ที่อยู่บรรทัดที่สองเผื่อบรรทัดแรกไม่พอ ไม่จำเป็นต้องใส่ถ้าบรรทัดแรกพออยู่แล้ว เป็นภาษาอังกฤษ

  - City / Town ให้ใส่จังหวัดที่อยู่ลงไป เป็นภาษาอังกฤษ

  - Region ให้ใส่ชื่อทวีปที่อยู่ลงไปเป็น Asia

  - Postal Code ให้ใส่รหัสไปรษณีย์ของเราลงไป

 • Login ให้ใส่รายละเอียด Account ที่ต้องการลงไป

  - Email Address ให้ใส่อีเมลที่ใช้งานอยู่จริงลงไป

  - Password ใส่รหัสผ่านที่ต้องการ

  - Retype Password ใส่รหัสผ่านที่ต้องการซ้ำอีกครั้งมา ถึงในส่วนของ Security Questions นี่จำเป็นต้องใส่ใจนะครับ เพราะในกรณีลืม Password เจ้านี่จะเป็นสิ่งจำเป็นในการกู้รหัสผ่านอย่างมาก

  - Question 1 เลือกคำถามกันลืมข้อที่ 1

  - Answer 1 ใส่คำตอบที่ต้องการ

  - Question 2 เลือกคำถามกันลืมข้อที่ 2

  - Answer 2 ใส่คำตอบที่ต้องการ

  - Verification & User Agreement ใส่ตัวหนังสือและตัวเลขตามที่กำกับไว้ในรูป และติ๊กถูกที่ I agree.......

  - หลังจากนั้นให้กดปุ่ม Register

 • Transaction-PIN- คือเลขรหัสที่จำเป็นสำหรับการสั่งจ่ายเงินเป็น Check ออกมา ซึ่งจะต้องใส่รหัสนี้ลงไปตอนเบิกเงิน*** อย่าใช้รหัสเดียวกันกับรหัสผ่านของ Account และควรจำให้ขึ้นใจ
  เท่านี้ก็เสร็จสิ้นการสมัคร Account สำหรับ AlertPay แล้วครับ